Linh kiện điện tử

IC

đèn led

thông tin liên hệ
Tạ Văn Nam
Sales Specialist - 0963.948.948

Nguyễn Thị Ngọc
Nhân viên kinh doanh - 01658.947.132

Nguyễn Thị Hương
Nhân viên kinh doanh - 01652.010.042

Điện Trở (SMT TYPE)

CR12 2512 2W 100Mohm SMD Resistor
CR12 2512 2W 100Mohm SMD Resistor
FCF03 0603 passive components SMD Chip Resistor
FCF03 0603 passive components SMD Chip R...
CR 0603 Standard and High power Chip Resistor
CR 0603 Standard and High power Chip Res...
FCF06 1206 Electronic Component SMD Resistors
FCF06 1206 Electronic Component SMD Resi...
0402*2 1 / 16W 0 ohm Array Chip Resistor
0402*2 1 / 16W 0 ohm Array Chip Resistor
CR 1206 Electronic Components Standard Resistor
CR 1206 Electronic Components Standard R...
FVF06 0603 22MR High-Voltage smd Resistor
FVF06 0603 22MR High-Voltage smd Resisto...
FCF02 0402 smd components Chip Resistors
FCF02 0402 smd components Chip Resistors
FCF12 1210 1 / 3W 10R Thick Film Chip Resistors
FCF12 1210 1 / 3W 10R Thick Film Chip Re...
0402 50mohm Current Sensing Resistor
0402 50mohm Current Sensing Resistor
TCR 1218 1W 1MOhm Variable Chip Resistors
TCR 1218 1W 1MOhm Variable Chip Resistor...
2512 1w 1ohm SMD Resistor
2512 1w 1ohm SMD Resistor
0603x4 1 / 10w 0 ohm Array Chip Resistors
0603x4 1 / 10w 0 ohm Array Chip Resistor...
CR01 0201 10MR passive component Chip Resistors
CR01 0201 10MR passive component Chip Re...
TCR 1210 0.33W 1MOhm Thick Film Variable Chip Resistors
TCR 1210 0.33W 1MOhm Thick Film Variable...
CR 2010 0.5W 10mOhm Low Ohm Chip Resistors prices
CR 2010 0.5W 10mOhm Low Ohm Chip Resisto...
CR0A 2010 100Kohm SMD Resistor
CR0A 2010 100Kohm SMD Resistor
1210 1 / 2w 10mohm SMD Resistor
1210 1 / 2w 10mohm SMD Resistor
1206 1 / 4W Current sensing Chip Resistors
1206 1 / 4W Current sensing Chip Resisto...
CRA 024R 0.063W 1MOhm Thick Film Array Chip Resistors
CRA 024R 0.063W 1MOhm Thick Film Array C...
CRA 034R 0.01W 1MOhm Array Chip Resistors
CRA 034R 0.01W 1MOhm Array Chip Resistor...
Low Ohm High power Thick Film Chip Resistors CR 0603 0.125W 100mOhm
Low Ohm High power Thick Film Chip Resis...
CR06 1206 100Mohm Viking resistor Chip Resistors
CR06 1206 100Mohm Viking resistor Chip R...
CR 1210 0.33W 10mOhm electronic components SMD Resistors
CR 1210 0.33W 10mOhm electronic componen...
Low Ohm High power Thick Film Chip Resistors CR 1206 0.5W 10mOhm
Low Ohm High power Thick Film Chip Resis...
CR 0603 0.1W 100mOhm Low Ohm Thick Film Chip Resistors
CR 0603 0.1W 100mOhm Low Ohm Thick Film...
Low Ohm High power Thick Film Chip Resistors CR 1812 1W 10mOhm
Low Ohm High power Thick Film Chip Resis...
CR 1218 1W 100MOhm High Ohm Thick Film Chip Resistors
CR 1218 1W 100MOhm High Ohm Thick Film C...
Low Ohm Thick Film Chip Resistors CR 0805 0.125W 10mOhm
Low Ohm Thick Film Chip Resistors CR 080...
0201x4 1M Ohm 1 / 32w Array Resistors
0201x4 1M Ohm 1 / 32w Array Resistors
FCF05 0805 1 / 8W 510Ohm electronic stores Chip Resistors
FCF05 0805 1 / 8W 510Ohm electronic stor...
CR 2512 1W 2W 100MOhm High Ohm Thick Film Chip Resistors
CR 2512 1W 2W 100MOhm High Ohm Thick Fil...
MELF Metal Glazed MEMG
MELF Metal Glazed MEMG
MELF Metal Oxide MEMO
MELF Metal Oxide MEMO
MELF Surge MESUR
MELF Surge MESUR
0805 1ohm 1/8W SMD Resistor
0805 1ohm 1/8W SMD Resistor
MELF Carbon Film MECF
MELF Carbon Film MECF
MELF Fusible MEFRN
MELF Fusible MEFRN
MELF Metal Film MEMF
MELF Metal Film MEMF
CR05 0805 100MR Viking chip Resistors
CR05 0805 100MR Viking chip Resistors
TCR 2010 0.5W 1MOhm Variable Resistor
TCR 2010 0.5W 1MOhm Variable Resistor
0201x2 Electric Component Array Resistor
0201x2 Electric Component Array Resistor
CR-05JL7-75K
CR-05JL7-75K
CR-05JL7-4K7
CR-05JL7-4K7
CR-05FL7-4K7
CR-05FL7-4K7
CR-12JL4100K
CR-12JL4100K
CR-05FL7-20K
CR-05FL7-20K
Carbon Film Melf Resistor
Carbon Film Melf Resistor