Linh kiện điện tử

IC

đèn led

thông tin liên hệ
Tạ Văn Nam
Sales Specialist - 0963.948.948

Nguyễn Thị Ngọc
Nhân viên kinh doanh - 01658.947.132

-

Nguyễn Thị Hương
NV kinh doanh - 035 201 0042

Ms Nhung
NV kinh doanh - 0962 023 893

Tụ điện (Dạng Cắm)

LK 450V 2200uF Electrolytic Capacitor for SMPS
LK 450V 2200uF Electrolytic Capacitor fo...
XV 50V 1000uF Aluminum Electrolytic Capacitor
XV 50V 1000uF Aluminum Electrolytic Capa...
CF 35V 1800uF Low ESR Electrolytic Capacitor
CF 35V 1800uF Low ESR Electrolytic Capac...
TH 250vac 100uf Aluminum Electrolytic Capacitor
TH 250vac 100uf Aluminum Electrolytic Ca...
SP 450V 330uF Electrolytic capasitor
SP 450V 330uF Electrolytic capasitor
SG 500V kondensator 330uF Electrolytic capacitors
SG 500V kondensator 330uF Electrolytic c...
SQ 450V 220uF E-Cap for adapter
SQ 450V 220uF E-Cap for adapter
AK 450V e-cap 4700uF Electrolytic Capacitor
AK 450V e-cap 4700uF Electrolytic Capaci...
SZ 16V 3.3kuF Low ESR Electrolytic Capasitor
SZ 16V 3.3kuF Low ESR Electrolytic Capas...
ST 100V 15kuF Electrolytic Capacitor for SMPS
ST 100V 15kuF Electrolytic Capacitor for...
TA 35V 8200uF Electrical Parts Capacitor
TA 35V 8200uF Electrical Parts Capacitor
SY 100V 15000uF Electrical Parts Capacitor
SY 100V 15000uF Electrical Parts Capacit...
SJ 100V 6800uF Electrical Parts Capacitor
SJ 100V 6800uF Electrical Parts Capacito...
SC 100V 15000uF high frequency electronic capacitor
SC 100V 15000uF high frequency electroni...
SB 100V 4700uF Low leakage current Electrolytic Capacitors
SB 100V 4700uF Low leakage current Elect...
BX 50V 33uF Bi polar Electrolytic Capacitors
BX 50V 33uF Bi polar Electrolytic Capaci...
SR 50V 47uF Bi polar Electrolytic Capacitor
SR 50V 47uF Bi polar Electrolytic Capaci...
RB 100V 100uF High ripple current Electrolytic Capacitors
RB 100V 100uF High ripple current Electr...
LG 500V 82000uF Electrical Parts Capacitor
LG 500V 82000uF Electrical Parts Capacit...
SN 250V 2200uF non polarized Electrolytic Capacitors
SN 250V 2200uF non polarized Electrolyti...
RN 250V 6800uF Non polar Electrolytic Capacitor
RN 250V 6800uF Non polar Electrolytic Ca...
H7 63V 470uF AV Electrolytic Capacitor
H7 63V 470uF AV Electrolytic Capacitor
S7 63V 470uF Low Profile Electrolytic Capacitor
S7 63V 470uF Low Profile Electrolytic Ca...
X7R 1206 820nF 630V ceramic capacitor
X7R 1206 820nF 630V ceramic capacitor
D7 63V 470uF electrical components Electrolytic Capacitor
D7 63V 470uF electrical components Elect...
H5 50V 330uF Audio Electronic Capacitor
H5 50V 330uF Audio Electronic Capacitor
S5 50V 470uF Electronics component stores Electrolytic Capacitor
S5 50V 470uF Electronics component store...
D5 50V 220uF Aluminum Electronic Capacitor
D5 50V 220uF Aluminum Electronic Capacit...
SH 500V 22000uF Miniature Aluminum Electrolytic Capacitor
SH 500V 22000uF Miniature Aluminum Elect...
SK 500V 22000uF Bypass Electrolytic Capacitor
SK 500V 22000uF Bypass Electrolytic Capa...
SE 450V 15000uF Aluminum Electrolytic Capacitor For decoupling
SE 450V 15000uF Aluminum Electrolytic Ca...
NV 35V 47mfd Non Polar Aluminum Electrolytic Capacitor
NV 35V 47mfd Non Polar Aluminum Electrol...
HV 50V 1000uF Automotive Electrolytic Capacitor
HV 50V 1000uF Automotive Electrolytic Ca...
JV 35V 1800uF Audio Aluminum Electrolytic Capacitor
JV 35V 1800uF Audio Aluminum Electrolyti...
YV 50V 1500uF Electrolytic Capacitor for Battery Charger
YV 50V 1500uF Electrolytic Capacitor for...
ZV 50V 1500uF Low Impedance Aluminum Electrolytic Capacitor
ZV 50V 1500uF Low Impedance Aluminum Ele...
DV 100V 1500uF Electrolytic Capacitor for Monitor
DV 100V 1500uF Electrolytic Capacitor fo...
SV 100V 1500uF General Purpose Electrolytic Capacitors
SV 100V 1500uF General Purpose Electroly...
FV 100V 1000uF Electrolytic Capacitor for AV Application
FV 100V 1000uF Electrolytic Capacitor fo...
GV 100V 1500uF General Purpose Electrolytic Capacitor
GV 100V 1500uF General Purpose Electroly...
VS 16V 330uF Surface Mount Electrolytic Capacitor
VS 16V 330uF Surface Mount Electrolytic...
VB 16V 1200uF Low Profile Electrolytic Capacitor
VB 16V 1200uF Low Profile Electrolytic C...
VP 25V 1500uF electronic components SMD Electrolytic Capacitor
VP 25V 1500uF electronic components SMD...
CT 25V 1000uF High Temperature Electrolytic Capacitor
CT 25V 1000uF High Temperature Electroly...
CH 16V 820uF electronics component Electrolytic Capacitor
CH 16V 820uF electronics component Elect...
CS 50V 390uF High Voltage & Long Life Electrolytic Capacitors
CS 50V 390uF High Voltage & Long Life El...
CX 28V 820uF Large Capacitance Electrolytic Capacitor
CX 28V 820uF Large Capacitance Electroly...
CR 6.3V 2700uF Teapo Capacitor Higher Ripple Current Capacitor
CR 6.3V 2700uF Teapo Capacitor Higher Ri...
EV 35V 1500uF AV Aluminum Electrolytic Capacitor
EV 35V 1500uF AV Aluminum Electrolytic C...
CZ 16V 2200uF Polymer Radial Electrolytic Capacitor
CZ 16V 2200uF Polymer Radial Electrolyti...
LM 450V 1000uF Electrolytic Capacitor for SMPS
LM 450V 1000uF Electrolytic Capacitor fo...
LF 450V 56000uF Electrolytic Capacitor for SMPS
LF 450V 56000uF Electrolytic Capacitor f...
LQ 500V 2200uF Electrolytic Capacitor for SMPS
LQ 500V 2200uF Electrolytic Capacitor fo...
LJ 500V 68000uF Electrolytic Capacitor for SMPS
LJ 500V 68000uF Electrolytic Capacitor f...
LS 450V 3300uF Electrical Parts Capacitor
LS 450V 3300uF Electrical Parts Capacito...
LH 500V 120000uF electrolitic capacitor
LH 500V 120000uF electrolitic capacitor
TP 400V 330uF Aluminum Electrolytic Capacitor
TP 400V 330uF Aluminum Electrolytic Capa...
TG 250vac electrical parts 100uf Capacitors
TG 250vac electrical parts 100uf Capacit...
SU 250vac electrical parts 330uF capacitors
SU 250vac electrical parts 330uF capacit...
CY 16V 1800uF Large capacitance Electronic Capacitor
CY 16V 1800uF Large capacitance Electron...
CP 25V 1200uF Polymer Radial Electrolytic Capacitor
CP 25V 1200uF Polymer Radial Electrolyti...
CG 25V 2200uF Aluminium Electronic Capacitor
CG 25V 2200uF Aluminium Electronic Capac...