Linh kiện điện tử

IC

đèn led

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Ngọc
Nhân viên kinh doanh - 0358.947.132

Ms Nhung
NV kinh doanh - 0962 023 893

Dương Thị Kim Oanh
Nhân viên kinh doanh - 0833236686

Đèn Tuýp - LED Tube

LED tuýp T10 - Viền xanh nước biển
LED tuýp T10 - Viền xanh nước biển
LED tuýp T8 - Trắng
LED tuýp T8 - Trắng
LED tuýp T8 - SAA Trắng
LED tuýp T8 - SAA Trắng
LED tuýp T8 - Viền xanh nước biển
LED tuýp T8 - Viền xanh nước biển
LED Tuýp T8 - Viền xanh lá cây
LED Tuýp T8 - Viền xanh lá cây
LED tuýp T8 - UL
LED tuýp T8 - UL
LED tuýp T8 - Viền xanh lá cây VDE
LED tuýp T8 - Viền xanh lá cây VDE
LED tuýp T5 - Viền xanh nước biển
LED tuýp T5 - Viền xanh nước biển
LED tuýp T5 - Viền xanh lá cây
LED tuýp T5 - Viền xanh lá cây
LED tuýp dùng làm đèn chiếu sản phẩm trưng bày
LED tuýp dùng làm đèn chiếu sản phẩm trư...