Linh kiện điện tử

IC

đèn led

thông tin liên hệ
Dương Thị Kim Oanh
Nhân viên kinh doanh - 0833236686

Nguyễn Thị Thùy Dương
Nhân viên kinh doanh - 0326882694

Ms Nhung
NV kinh doanh - 0962 023 893

-

-

Chia sẻ lên:
5TR254R-211N(OLD P/N: TB211R-2.54)

5TR254R-211N(OLD P/N: TB211R-2.54)

Mô tả chi tiết

Thông Số Kỹ Thuật

Pitch: 2.54mm
Height: 10.0mm
Poles: 01-24P
Rated: 150V/5A
Wire: 26-20AWG 0.5mm²

Xem thêm các sản phẩm liên quan
5TB825S-36GN(OLD P/N: TB36G-B)
5TB825S-36GN(OLD P/N: TB36G-B)
5TR254R-211N(OLD P/N: TB211R-2.54)
5TR254R-211N(OLD P/N: TB211R-2.54)
5TR254S-211N(OLD P/N: TB211V-2.54)
5TR254S-211N(OLD P/N: TB211V-2.54)
5TP250R-5PCN(OLD P/N: TB15ERC-2.5)
5TP250R-5PCN(OLD P/N: TB15ERC-2.5)
5TP250S-5PCN(OLD P/N: TB15EVC-2.5)
5TP250S-5PCN(OLD P/N: TB15EVC-2.5)
5TP250N-5KDN(OLD P/N: TB15EKD-2.5)
5TP250N-5KDN(OLD P/N: TB15EKD-2.5)
5TP500R-2GLN(OLD P/N: TB2ELF-5.0)
5TP500R-2GLN(OLD P/N: TB2ELF-5.0)
5TP500R-2GRN(OLD P/N: TB2ERF-5.0)
5TP500R-2GRN(OLD P/N: TB2ERF-5.0)
5TP500N-2KFN(OLD P/N: TB2EKF-5.0)
5TP500N-2KFN(OLD P/N: TB2EKF-5.0)
5TP350M-AOQN(OLD P/N: TBOQ3)
5TP350M-AOQN(OLD P/N: TBOQ3)
5TS254S-AVNN(OLD P/N: TB308-2.54)
5TS254S-AVNN(OLD P/N: TB308-2.54)
5TP500S-AFWN(OLD P/N: TBFW-5.0)
5TP500S-AFWN(OLD P/N: TBFW-5.0)
5TS500M-ATPN(OLD P/N: TBTZ-5.0)
5TS500M-ATPN(OLD P/N: TBTZ-5.0)
5TS350M-ATPN(OLD P/N: TBTZ1-3.5)
5TS350M-ATPN(OLD P/N: TBTZ1-3.5)
5TS350M-ATZN(OLD P/N: TBTZ3-3.5)
5TS350M-ATZN(OLD P/N: TBTZ3-3.5)
5TB110R-M2AN(OLD P/N: TBEM-21A)
5TB110R-M2AN(OLD P/N: TBEM-21A)
5TB110R-M21N(OLD P/N: TBEM-21)
5TB110R-M21N(OLD P/N: TBEM-21)
5TB110R-EMTN04(OLD P/N: TBEMT-4)
5TB110R-EMTN04(OLD P/N: TBEMT-4)
5TB126R-EMTN03(OLD P/N: TBEMT-3)
5TB126R-EMTN03(OLD P/N: TBEMT-3)
5TB110R-EMTN02(OLD P/N: TBEMT-2)
5TB110R-EMTN02(OLD P/N: TBEMT-2)
5TB110R-M2HN(OLD P/N: TBEM-2H)
5TB110R-M2HN(OLD P/N: TBEM-2H)