Linh kiện điện tử

IC

đèn led

thông tin liên hệ
Dương Thị Kim Oanh
Nhân viên kinh doanh - 0833236686

Nguyễn Thị Thùy Dương
Nhân viên kinh doanh - 0326882694

Ms Nhung
NV kinh doanh - 0962 023 893

-

-

Diode

1N4148
1N4148
1N5408
1N5408
MUR460
MUR460
1n4007
1n4007
FR107
FR107
Diode Cầu MB10F
Diode Cầu MB10F
1N4744A-B
1N4744A-B
SR360
SR360
SS26
SS26
P6KE6.8AG
P6KE6.8AG
GP208
GP208
1N4001
1N4001
ZMM7V5
ZMM7V5