Linh kiện điện tử

IC

đèn led

thông tin liên hệ
Dương Thị Kim Oanh
Nhân viên kinh doanh - 0833236686

Nguyễn Thị Thùy Dương
Nhân viên kinh doanh - 0326882694

Ms Nhung
NV kinh doanh - 0962 023 893

-

-

Chia sẻ lên:
CH 16V 820uF electronics component Electrolytic Capacitor

CH 16V 820uF electronics component Electrolytic Capacitor

Xem thêm các sản phẩm liên quan
LK 450V 2200uF Electrolytic Capacitor for SMPS
LK 450V 2200uF Electrolytic Capacitor fo...
XV 50V 1000uF Aluminum Electrolytic Capacitor
XV 50V 1000uF Aluminum Electrolytic Capa...
CF 35V 1800uF Low ESR Electrolytic Capacitor
CF 35V 1800uF Low ESR Electrolytic Capac...
RB 100V 100uF High ripple current Electrolytic Capacitors
RB 100V 100uF High ripple current Electr...
X7R 1206 820nF 630V ceramic capacitor
X7R 1206 820nF 630V ceramic capacitor
NV 35V 47mfd Non Polar Aluminum Electrolytic Capacitor
NV 35V 47mfd Non Polar Aluminum Electrol...
HV 50V 1000uF Automotive Electrolytic Capacitor
HV 50V 1000uF Automotive Electrolytic Ca...
YV 50V 1500uF Electrolytic Capacitor for Battery Charger
YV 50V 1500uF Electrolytic Capacitor for...
DV 100V 1500uF Electrolytic Capacitor for Monitor
DV 100V 1500uF Electrolytic Capacitor fo...
FV 100V 1000uF Electrolytic Capacitor for AV Application
FV 100V 1000uF Electrolytic Capacitor fo...
GV 100V 1500uF General Purpose Electrolytic Capacitor
GV 100V 1500uF General Purpose Electroly...
VS 16V 330uF Surface Mount Electrolytic Capacitor
VS 16V 330uF Surface Mount Electrolytic...
VB 16V 1200uF Low Profile Electrolytic Capacitor
VB 16V 1200uF Low Profile Electrolytic C...
CT 25V 1000uF High Temperature Electrolytic Capacitor
CT 25V 1000uF High Temperature Electroly...
CH 16V 820uF electronics component Electrolytic Capacitor
CH 16V 820uF electronics component Elect...
CS 50V 390uF High Voltage & Long Life Electrolytic Capacitors
CS 50V 390uF High Voltage & Long Life El...
CX 28V 820uF Large Capacitance Electrolytic Capacitor
CX 28V 820uF Large Capacitance Electroly...
CR 6.3V 2700uF Teapo Capacitor Higher Ripple Current Capacitor
CR 6.3V 2700uF Teapo Capacitor Higher Ri...
EV 35V 1500uF AV Aluminum Electrolytic Capacitor
EV 35V 1500uF AV Aluminum Electrolytic C...
CZ 16V 2200uF Polymer Radial Electrolytic Capacitor
CZ 16V 2200uF Polymer Radial Electrolyti...
LM 450V 1000uF Electrolytic Capacitor for SMPS
LM 450V 1000uF Electrolytic Capacitor fo...
LF 450V 56000uF Electrolytic Capacitor for SMPS
LF 450V 56000uF Electrolytic Capacitor f...
LQ 500V 2200uF Electrolytic Capacitor for SMPS
LQ 500V 2200uF Electrolytic Capacitor fo...
LJ 500V 68000uF Electrolytic Capacitor for SMPS
LJ 500V 68000uF Electrolytic Capacitor f...
LH 500V 120000uF electrolitic capacitor
LH 500V 120000uF electrolitic capacitor
TP 400V 330uF Aluminum Electrolytic Capacitor
TP 400V 330uF Aluminum Electrolytic Capa...
SU 250vac electrical parts 330uF capacitors
SU 250vac electrical parts 330uF capacit...
CY 16V 1800uF Large capacitance Electronic Capacitor
CY 16V 1800uF Large capacitance Electron...
CP 25V 1200uF Polymer Radial Electrolytic Capacitor
CP 25V 1200uF Polymer Radial Electrolyti...
Tụ Film Cap MKP-474K0275AB1151 (0.47uF 275V Size 18*18*9 Pitch=15mm)
Tụ Film Cap MKP-474K0275AB1151 (0.47uF 2...
Điện Trở Nhiệt  NTC (JNR20S030M11PU5)
Điện Trở Nhiệt NTC (JNR20S030M11PU5)
CG 25V 2200uF Aluminium Electronic Capacitor
CG 25V 2200uF Aluminium Electronic Capac...