Linh kiện điện tử

IC

đèn led

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Ngọc
Nhân viên kinh doanh - 0358.947.132

Ms Nhung
NV kinh doanh - 0962 023 893

Dương Thị Kim Oanh
Nhân viên kinh doanh - 0833236686

Chia sẻ lên:
Metal Film Leaded Precision Resistor (MFR)

Metal Film Leaded Precision Resistor (MFR)

Nơi sản xuất:
Viking

Mô tả chi tiết

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Aluminum Housed MH
Aluminum Housed MH
Cement Resistor SQ
Cement Resistor SQ
Cement With Thermal Cut offs SMT
Cement With Thermal Cut offs SMT
Gold Aluminum Housed  AH
Gold Aluminum Housed AH
Metal Plate Cement-MPR
Metal Plate Cement-MPR
Power Resistor TO
Power Resistor TO
Variable VR
Variable VR
Wire Wound Power DR
Wire Wound Power DR
Metal Film Leaded Precision Resistor (MFR)
Metal Film Leaded Precision Resistor (MF...
Metal Film Leaded Resistor (MFD)
Metal Film Leaded Resistor (MFD)
Carbon Film Leaded Resistor (CFR)
Carbon Film Leaded Resistor (CFR)
Metal Oxide Leaded Film Resistor 	(MOF)
Metal Oxide Leaded Film Resistor (MOF)
Metal Film Flame-Proof Resistors 	(FMR)
Metal Film Flame-Proof Resistors (FMR)
Wire Wound Leaded Resistor (KNP)
Wire Wound Leaded Resistor (KNP)
Metal Glazed Leaded Resistor (MGR)
Metal Glazed Leaded Resistor (MGR)
Networks Resistor -RW
Networks Resistor -RW
Metal Oxide Film Fixed Resistor-RSF
Metal Oxide Film Fixed Resistor-RSF
Jumper Wire-JP
Jumper Wire-JP
Custom Milliohm Resistor-MR
Custom Milliohm Resistor-MR
Surge Resistor-SURM
Surge Resistor-SURM
Điện Trở OR Jumper Wire (JP0.552TB)
Điện Trở OR Jumper Wire (JP0.552TB)
Điện Trở Cắm FMP100JR-52-100K
Điện Trở Cắm FMP100JR-52-100K
Fusible Resistor-FRN
Fusible Resistor-FRN
MO2W0R47F
MO2W0R47F
MO1W2K2F
MO1W2K2F
Zero Ohm Resistor-ZO
Zero Ohm Resistor-ZO
Surge Resistor-SURC
Surge Resistor-SURC