Linh kiện điện tử

IC

đèn led

thông tin liên hệ
Tạ Văn Nam
Sales Specialist - 0963.948.948

Nguyễn Thị Ngọc
Nhân viên kinh doanh - 01658.947.132

Nguyễn Thị Hương
Nhân viên kinh doanh - 01652.010.042

Chia sẻ lên:
GW JSLPS1.EM-LQLS-XX52-1

GW JSLPS1.EM-LQLS-XX52-1

Nơi sản xuất:
Osram Factory

Mô tả chi tiết

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
GW JSLPS1.EM-LQLS-XX52-1
GW JSLPS1.EM-LQLS-XX52-1